Ghana

Y-Piesie

Met een lening van 10.000 euro kan Y-Piesie een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal ervoor dat ze de diensten op krediet kunnen verlenen aan 143 cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst realiseren.

  • Directe investering
  • 3 nieuwe banen
  • 143 mensen bereikt
Leningnemer

€10.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

0,00%

Rente op jaarbasis
56%
Nog €4.400 nodig, 51 dagen te gaan

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een investering in dit project. Laat je hier informeren over de risico’s van een investering.
 

Algemene informatie

Bedrijfsnaam: Y-Piesie

Directeur: Evan Essels

Opgericht: 2016

Locatie: Ashanti Regio, Ghana

Sector: Cacao

Omzet: €8,507

Werknemers: 7
 

Beschikbare documenten

Informatiedocument uitgevende instelling (NL)
 

Over het bedrijf

Y-Piesie Agrochemical & Farm Services (hierna: Y-Piesie) verleent diensten aan cacaoboeren in de Ashanti regio in Ghana. In dit gebied wordt veel cacao geproduceerd, veelal door oudere boeren die een stuk grond hebben van minder dan twee hectare. Y-Piesie ziet dat de oudere boeren hun land niet met de beste technieken bewerken, dat ze door hun hoge leeftijd minder productief zijn en geen toegang hebben tot financiering en goed opgeleide arbeiders. Daarom biedt Y-Piesie diensten aan zoals:

  • Snoeien met behulp van gemechaniseerde snoeischaren. Door de zijtakken te kappen van een cacaoboom groeien er meer bonen aan. Bovendien zorgt snoeien voor een beter microklimaat, doordat de wind beter tussen de bomen waait. Dit voorkomt ziektes.
  • Sproeien met bestrijdingsmiddelen en onkruid wieden. Deze diensten voorkomen dat boeren schadelijke middelen op een verkeerde manier gebruiken om onkruid en ziektes tegen te gaan.
  • Kunstmatige bestuiving van de cacaobloesem. Normaal gesproken gebeurt deze bestuiving door insecten. Door de natuur een handje te helpen, stijgt de productie van de plantage.

Deze diensten aan boeren worden op kredietbasis verleend. De boeren betalen Y-Piesie ná de oogst terug. Boeren kunnen kiezen voor incidentele dienstverlening of een meerjarig onderhoudscontract. Door een meerjarige samenwerking aan te gaan is Y-Piesie beter in staat om de productie van de plantage te verhogen. Het bedrijf verzorgt alle landbouwbenodigdheden, zoals kunstmest en snoeimachines, waardoor het onderhoud de boer minder geld kost. Zo levert een meerjarig contract het meest op voor zowel de boer als Y-Piesie.  

Y-Piesie bedient boeren in de regio ook met het verkopen van agro-input zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Y-Piesie beschikt bovendien over een vrachtbromfiets, die erg geschikt is voor de slechte wegen op het platteland. Daarmee kunnen ze meer boeren bereiken.

Y-Piesie oprichter Evan Essels is opgeleid in de MASO Academy van PlusPlus-partner Solidaridad. Dit programma biedt opleidingen voor jongeren op het platteland, waarbij ze leerden om op duurzame en meer efficiëntie wijze cacao te telen. Een deel van de afgestudeerden zijn een eigen plantage gestart, anderen werken als dienstverlenende ondernemers zoals Y-Piesie. De meest succesvolle bedrijven komen in aanmerking voor een lening op PlusPlus.
 

Doel van de lening

Met een lening van € 10.000 kan Y-Piesie een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal dat ze hun diensten op krediet kunnen verlenen aan 143 extra cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst hebben.
 

COVID-19 update

De klanten van Y-Piesie waren erg bang voor corona toen de epidemie in maart 2020 uitbrak. De (oudere) boeren waren bang dat de medewerkers van Y-Piesie een besmettingsrisico vormden, aangezien ze veel rondreizen in de regio. Dit leidde tot het verlies van klanten. Toen het aantal besmettingen laag bleek, verdween deze angst en inmiddels is de klantenkring weer op orde. Er blijft wel een risico bestaan dat de hoeveelheid besmettingen weer oploopt en de eerdere situatie zich herhaalt. De lockdown van de grote steden zorgde bovendien voor verhoogde prijzen van voedsel en agro-inputs en dat verhoogde prijsniveau houdt vooralsnog stand.
 

Missie & visie

Y-Piesie wil het leven van de boerenbevolking verbeteren. Ze zien dat de oudere boeren niet de energie, middelen en kennis hebben om hun cacaoplantages te bewerken met efficiënte en duurzame landbouwtechnieken. Door diensten te verlenen aan deze boeren kunnen de oprichters de kennis die hebben opgedaan tijdens hun opleiding in praktijk brengen en verspreiden in de regio.
 

Impact

Door de aanschaf van nieuwe materialen, een vrachtbromfiets en het aannemen van extra personeel, kan Y-Piesie op een werkdag meer klanten bedienen. Zo kan het bedrijf het netwerk van boeren uitbreiden. De focus ligt daarbij op het aangaan van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met boeren voor het onderhoud van de cacaoplantages. Door op lange termijn de plantage te onderhouden, kan Y-Piesie het effect van de goede landbouwtechnieken maximaliseren en ervoor zorgen dat de plantages tot drie keer zoveel opbrengen. Na de oogst betalen de boeren een deel van de winst aan Y-Piesie. Doordat de boeren veel kosten besparen op arbeid en benodigdheden zoals kunstmest, verdienen ze uiteindelijk meer aan hun plantage. Dat betekent dat de voedselzekerheid verbetert en de kans groter is dat hun kinderen op school kunnen blijven.

De nieuwe banen die door deze lening ontstaan gaan naar jongeren in de omgeving die nu moeilijk aan werk komen en vaak onder de armoedegrens leven. De meeste jongeren trekken naar de stad om daar werk te zoeken, maar komen dan veelal bedrogen uit. Een goede baan bij een cacaobedrijf biedt ze toekomstperspectief op het platteland.
 

Management team

Evan Essels (30 jaar) richtte Piesie op in 2016 toen hij zich aansloot bij de MASO academy, een opleidingsprogramma in Ghana van Solidaridad. Voordat hij zich inschreef voor de MASO-academie steunde Evans enkele boeren in zijn gemeenschap om hun boerderijen op ad-hoc basis te onderhouden. Tijdens zijn tijd in het MASO-programma heeft hij de vaardigheden en de kennis opgedaan om boeren op een meer duurzame en structurele manier te helpen. Vanaf het begin wordt hij ondersteund door John en Augustina, 2 docenten in zijn regio. Momenteel neemt hij twee extra werknemers in dienst en heeft hij een pool van 4 tijdelijke arbeiders die zijn personeelsbestand uitbreiden.

Zie ook de website: www.plusplus.nl/cacao-ondernemers

BedrijfsnaamY-Piesie
DirecteurEvan Essels
Opgericht2016-01-01
LocatieAshanti Region
SectorAgrarisch
Omzet€9.396
Werknemers7

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 3 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 143 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerY-Piesie
Leenbedrag€10.000
Rente op jaarbasis0,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk

Over Y-Piesie

Totale bezittingen€6.890
Omzet€8.507
Eigen Vermogen / Totaal vermogen36,00%
Liquiditeit183,00%

Over de risico's

Lees meer over de risico's.