Nieuws

De kracht van vrouwelijk ondernemerschap

Geschreven door Peter Heijen op 28 juni 2022

Vrouwelijk ondernemerschap is de afgelopen tien jaar sterk gegroeid. Dit is van groot belang om de wereldwijde genderkloof te dichten. Ondernemerschap en het bezitten van een eigen bedrijf geeft vrouwen over de hele wereld de mogelijkheid om hun positie te versterken. Dit geldt des te meer in ontwikkelingslanden, waar de positie van vrouwen over het algemeen nog slechter is dan in ontwikkelde landen. Meer dan genoeg reden om bij te dragen aan vrouwelijk ondernemerschap in opkomende markten!

 

Potentieel voor verandering

Voor vrouwen kan het hebben van een eigen bedrijf vele dingen betekenen. Het kan een noodzaak zijn, hun enige optie omdat ze geen betaald werk kunnen vinden. Maar het kan ook emanciperend werken, omdat het hen een eigen inkomen biedt. En wanneer zij de middelen hebben om hun bedrijf te laten groeien, dan zorgt dat niet alleen voor verbetering van hun economische situatie. Het versterkt ook hun positie binnen het huishouden, hun mate van zelfontplooiing, creatieve vaardigheden en verlangen naar onafhankelijkheid en sociale status. 

En er is meer: vrouwelijk ondernemerschap is een belangrijke factor in het terugdringen van armoede in opkomende markten. In de formele sector wordt ongeveer een derde van alle bedrijven in de wereld geleid door vrouwen, of zijn het bezit van vrouwen. In de informele sector daarentegen zijn vrouwen oververtegenwoordigd. In de arme gebieden, zoals op het platteland, zijn de meeste bedrijven informeel en worden zij geleid door vrouwen. Vrouwen zouden een sterke invloed kunnen en moeten hebben op de armoedebestrijding, maar hebben te kampen met obstakels om een bedrijf te kunnen laten groeien. Meer nog dan mannelijke ondernemers.

 

Belemmeringen

Meerdere studies en onderzoeken hebben aangetoond dat de meest voorkomende uitdagingen voor vrouwelijke ondernemers zijn dat hun sector sterk gedomineerd wordt door mannen, dat ze gediscrimineerd werden op basis van hun uiterlijk, dat er niet naar hen geluisterd werd en dat ze geen beslissingsbevoegdheid krijgen in groepssituaties. Ook blijken fondsenwerving en netwerken makkelijker voor hun mannelijke collega's.

Een andere grote belemmering voor vrouwelijke ondernemers en bedrijfseigenaars is het gebrek aan goede toegang tot financiering. De Gallup World Poll laat aanzienlijke verschillen zien in de toegang tot financiële diensten voor vrouwen- en mannenbedrijven in ontwikkelingslanden. Vrouwen hebben gemiddeld minder toegang tot basisbankdiensten zoals betaal- en spaarrekeningen. Als gevolg daarvan zijn veel vrouwelijke ondernemers afhankelijk van hun eigen spaargeld, leningen van familie en vrienden, of microleningen om hun zakelijke behoeften te financieren. Door de kleine omvang en de korte looptijd van die microleningen kunnen de vrouwelijke ondernemers echter geen langetermijninvesteringen in hun bedrijf doen.

 

Echte impact

Wat kunnen we doen? PlusPlus is een crowdfunding organisatie die financiering biedt aan ondernemers. Het bijzondere aan PlusPlus is dat PlusPlus een echt impact-gedreven platform is. Investeerders ontvangen geen financieel rendement op hun lening, maar participeren vanwege de maatschappelijke impact van de lening. Persoonlijk geloof ik dat dit de toekomst is. Voor mensen die alles al hebben, zal meer geld hen niet meer voldoening brengen. Impact maken en betrokken zijn doen dat wel.

Vrouwen lijken dit principe beter te begrijpen. Bij PlusPlus is ongeveer 50% van de geldschieters vrouw. Ter vergelijking: in 2020 was ongeveer een vijfde van de beleggers bij de Nederlandse effectenbank Binck vrouw. En terwijl de meerderheid van de bedrijfseigenaren en ondernemers in opkomende markten mannen zijn, is dit bij PlusPlus gelijkmatiger verdeeld. Het goede nieuws voor beleggers is dat uitlenen aan of beleggen in een door een vrouw geleide onderneming minder risico's met zich meebrengt; volgens de Wereldbank hebben vrouwen doorgaans meer bescheiden groeiambities dan mannen en geven ze de voorkeur aan langzamere maar stabiele groei boven een snelgroeiende risicovolle onderneming.

 

Gelijke kansen

Bij PlusPlus geloven we sterk in de kracht van vrouwelijk ondernemerschap. Daarom proberen we zoveel mogelijk door vrouwen geleide bedrijven op ons platform op te nemen, om ze gelijke kansen te bieden en ze de toegang tot financiering te geven die ze anders niet zouden hebben. 

Dus wil je bijdragen aan zowel meer gendergelijkheid als minder armoede, zodat kinderen naar school kunnen en gezond voedsel, schoon drinkwater en toegang tot gezondheidszorg kunnen krijgen? Dat is mogelijk. Verstrek een lening aan vrouwen, krijg terugbetaald, doe het opnieuw!