Ghana

Ibakaric

Met een lening van 10.000 euro kan Ibakaric 4 extra banen creëren en binnen twee jaar 155 extra kleinschalige boeren helpen hun oogst te verbeteren. De boeren die een meerjarencontract aangaan met Ibakaric, zien hun inkomen in twee jaar met ongeveer 60% groeien.

  • Directe investering
  • 4 nieuwe banen
  • 155 mensen bereikt
Leningnemer

€10.000

Leenbedrag

24 maanden

Looptijd

0,00%

Rente op jaarbasis
53%
Nog €4.650 nodig, 51 dagen te gaan

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een investering in dit project. Laat je hier informeren over de risico’s van een investering.
 

Algemene informatie

Bedrijfsnaam: Ibakaric

Directeur: Ibrahim Adjei

Opgericht: 2019

Locatie: Asunafo Noord District, Ghana

Sector: Cacao

Omzet: €5705

Werknemers: 7
 

Beschikbare documenten

Informatiedocument uitgevende instelling (NL)
 

Over het bedrijf

Ibakaric verleent diensten aan cacaoboeren in de Asunafu region in Ghana. In dit gebied wordt veel cacao geproduceerd, veelal door oudere boeren die een stuk grond hebben van minder dan twee hectare. Ibakaric ziet dat de oudere boeren onvoldoende oogst van hun land hebben. Dit komt omdat het land niet met de efficiënte en duurzame technieken bewerken, door hun hoge leeftijd minder productief zijn en geen toegang hebben tot financiering en goed opgeleide arbeiders. Daarom biedt Ibakaric diensten aan die de productie van hun land verbeteren, waaronder:

  • Snoeien met behulp van gemechaniseerde snoeischaren. Door de zijtakken van een cacaoboom te kappen, groeien er meer bonen aan. Bovendien zorgt snoeien voor een beter microklimaat, doordat de wind beter tussen de bomen waait. Dit voorkomt ziektes.
  • Sproeien met bestrijdingsmiddelen en onkruid wieden. Deze diensten voorkomen dat boeren schadelijke middelen op een verkeerde manier gebruiken om onkruid en ziektes tegen te gaan.
  • Kunstmatige bestuiving van de cacaobloesem. Normaal gesproken gebeurt deze bestuiving door insecten. Door de natuur een handje te helpen, stijgt de productie van de plantage.

Deze diensten aan boeren worden op kredietbasis verleend. De boeren betalen Ibakaric ná de oogst terug. Boeren kunnen kiezen voor incidentele dienstverlening of een meerjarig onderhoudscontract.

Ibakaric wil de lening gebruiken om meer meerjarige onderhoudscontracten aan te gaan. Door meerjarige samenwerking is Ibakaric het beste in staat om de productie van de plantage te verhogen. Dit zorgt gemiddeld voor een productiestijging van 150% binnen twee jaar. Het bedrijf zorgt dan voor alle landbouwbenodigdheden, zoals kunstmest en snoeimachines, waardoor het onderhoud de boer minder kost. Een meerjarig contract levert zowel de boer als Ibakaric op termijn het meeste op. Als boeren beter verdienen, gaat dat schadelijke praktijken zoals ontbossing tegen.

De oprichters van Ibakaric zijn opgeleid in het MASO-programma van PlusPlus-partner Solidaridad. Dit programma biedt opleidingen voor jongeren op het platteland, waarbij ze leerden om op duurzame en meer efficiëntie wijze cacao te telen. Een deel van de afgestudeerden zijn een eigen plantage gestart, anderen werken in dienstverlenende bedrijven zoals Ibakaric. De meest succesvolle bedrijven van afgestudeerden komen in aanmerking voor een lening op PlusPlus.
 

Doel van de lening

Met een lening van € 10.000 kan Ibakaric 4 extra banen creëren en binnen twee jaar 155 extra kleinschalige boeren helpen hun oogst te verbeteren. De boeren die een meerjarencontract aangaan met Ibakaric, zien hun inkomen in twee jaar met ongeveer 60% groeien.
 

COVID-19 update

De klanten van Ibakaric waren erg bang voor corona toen de epidemie in maart 2020 uitbrak. Ook waren de (oudere) boeren bang dat de medewerkers van Ibakaric een besmettingsrisico vormden, aangezien ze veel rondreizen in de regio. Toen in de regio vervolgens geen besmettingen werden geregistreerd, nam deze angst af en kon Ibakaric weer aan het werk. De lockdown in de grote steden zorgde wel voor verhoogde prijzen van landbouwbenodigdheden en dat verhoogde prijsniveau houdt vooralsnog stand.
 

Missie & visie

Ibakaric wil het leven van de boerenbevolking verbeteren. Ze zien dat de oudere boeren niet de energie, middelen en kennis hebben om hun cacaoplantages te bewerken met efficiënte en duurzame landbouwtechnieken. Door diensten te verlenen aan deze boeren kunnen de oprichters de kennis die zij hebben opgedaan tijdens hun opleiding in praktijk brengen en verspreiden in de regio.
 

Impact

Door de aanschaf van nieuwe materialen, een vrachtbromfiets en het aannemen van extra personeel, kan Ibakaric op een werkdag meer klanten bedienen. Zo kan het bedrijf het netwerk van boeren uitbreiden. De focus ligt daarbij op het aangaan van meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met boeren voor het onderhoud van de cacaoplantages. Door op lange termijn de plantage te onderhouden, kan Ibakaric het effect van de goede landbouwtechnieken maximaliseren en ervoor zorgen dat de plantages tot drie keer zoveel opbrengen. Na de oogst betalen de boeren een deel van de winst aan Ibakaric. Doordat de boeren veel kosten besparen op arbeid en benodigdheden zoals kunstmest, verdienen ze uiteindelijk meer aan hun plantage. Dat betekent dat de voedselzekerheid verbetert en de kans groter is dat hun kinderen op school kunnen blijven.

De vier nieuwe banen die door deze lening ontstaan gaan naar jongeren in de omgeving die nu moeilijk aan werk komen en vaak onder de armoedegrens leven. De meeste jongeren trekken naar de stad om daar werk te zoeken, maar komen dan veelal bedrogen uit. Een goede baan bij een cacaobedrijf biedt ze toekomstperspectief op het platteland.
 

Management team

Ibrahim Adjei (28 jaar), Karim Alhassan (28 jaar) en Adam Eric (24 jaar) leiden het bedrijf. In 2018 zijn ze allemaal afgestudeerd aan het MASO-programma van PlusPlus partner Solidaridad. Nog steeds begeleidt Solidaridad Ibakaric en andere MASO-bedrijven.

Ibrahim heeft de algemene leiding. Eric is verantwoordelijk voor klantrelaties en boekhouding. Karim is de operationeel manager, die werknemers toewijst en toezicht houdt op het werk.
 

Zie ook de website: www.plusplus.nl/cacao-ondernemers

BedrijfsnaamIbakaric
DirecteurIbrahim Adjei
Opgericht2019-01-01
LocatieAsunafo Noord District
SectorAgrarisch
Omzet€5.705
Werknemers7

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 4 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 155 mensen bereikt

Over de investering

TypeDirecte investering
LeningnemerIbakaric
Leenbedrag€10.000
Rente op jaarbasis0,00%
Looptijd24 maanden
TerugbetaaltermijnenHalfjaarlijks
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk

Over Ibakaric

Totale bezittingen€9.802
Omzet€5.705
Eigen Vermogen / Totaal vermogen53,00%
Liquiditeit311,00%

Over de risico's

Lees meer over de risico's.