Ghana

Trustworthy: meer cacaoboeren bereiken

Met een lening van € 10.000 kan Trustworthy een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal dat ze de diensten op krediet kunnen verlenen aan 118 extra cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst hebben.

  • 3 nieuwe banen
  • 118 mensen bereikt
Ondernemer
€10.000
Benodigd bedrag
24 maanden
Looptijd
Impact lening
100%
Volledig gefinancierd in 22 dagen op 27 januari 2021.
+ 38 mede-investeerders

Algemene informatie

 

Bedrijfsnaam         Trustworthy Ghana Company Limited

Directeur.               Michael Dogbe

Opgericht.              2019

Locatie.                 Old Papaase, Bia West District, Ghana

Sector                    Cacao

Omzet                    €6.811

Werknemers           7

 

Directe lening

Dit is een directe lening aan een bedrijf. Het is raadzaam om voorzichtig om te gaan met de hoogte van een investering in dit project. Laat je hier informeren over de risico’s van een investering.

 

Beschikbare documenten

Informatiedocument uitgevende instelling (NL)

 

Over het bedrijf

Trustworthy Ghana Company Limited (hierna: Trustworthy) is een bedrijf dat diensten verleent aan cacaoboeren in de omgeving van Old Papaase in Ghana. Hier wonen vooral oudere boeren die zelf moeite hebben om hun land te bewerken met efficiënte en duurzame landbouwtechnieken. Trustworthy biedt diensten aan zoals:

 

  • Snoeien met behulp van gemechaniseerde snoeischaren. Door de zijtakken te kappen van een cacaoboom groeien er meer bonen aan. Bovendien zorgt snoeien voor een beter microklimaat, doordat de wind beter tussen de bomen waait. Dit voorkomt ziektes.
  • Sproeien met bestrijdingsmiddelen en onkruid wieden. Deze diensten voorkomen dat boeren schadelijke middelen op een verkeerde manier gebruiken om onkruid en ziektes tegen te gaan.
  • Kunstmatige bestuiving van de cacaobloesem. Normaal gesproken gebeurt deze bestuiving door insecten. Door de natuur een handje te helpen, stijgt de productie van de plantage.

 

Deze diensten aan boeren worden op kredietbasis verleend. De boeren betalen Trustworthy ná de oogst terug. De operationele kosten van het bedrijf worden ondertussen gedekt door de winkel, hulp bij het gebruik van mobile money en transportdiensten. Trustworthy bedient boeren in de regio met een winkel met agro-inputs zoals kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ze assisteren boeren bij het gebruik van ‘mobile money’, een manier om geldtransacties te doen met behulp van een mobiele telefoon. Daar verdienen ze commissie mee. Trustworthy beschikt bovendien over een vrachtbromfiets, die erg geschikt is voor de slechte wegen in het Bia West District. Hiermee verlenen ze transportdiensten die direct betaald worden.

 

Trustworthy is een jong bedrijf dat is ontstaan in een programma van Solidaridad om de nieuwe generatie cacaoboeren en - ondernemers op te leiden in Ghana. Solidaridad begeleidt de ondernemers bij het leiden van hun bedrijf en het nakomen van de betalingsverplichtingen.

 

Bekijk hier een video over het bedrijf.

 

Doel van de lening

Met een lening van € 10.000 kan Trustworthy een extra vrachtbromfiets, snoeimachines en nevelsproeiers kopen en drie nieuwe medewerkers aannemen. Dit verhoogt de productiviteit. Bovendien zorgt het werkkapitaal dat ze de diensten op krediet kunnen verlenen aan 118 extra cacaoboeren in de omgeving. De boeren kunnen zo meer cacao produceren op hetzelfde stuk grond, waardoor ze een hogere opbrengst hebben.

 

COVID-19 update

In de omgeving van Old Papaase zijn nauwelijks besmettingen gemeld. De lockdown van de grote steden zorgde echter voor verhoogde prijzen van voedsel en agro-inputs. De grootste impact op Trustworthy was de angst die leefde in de gemeenschap. Bij de uitbraak van de pandemie in maart 2020 waren de (oudere) boeren bang dat de medewerkers van Trustworthy een besmettingsrisico vormden, aangezien ze veel rondreizen in de regio. Dit leidde tot het verlies van klanten. Toen het aantal besmettingen laag bleek, verdween deze angst en inmiddels is de klantenkring weer op orde. Er blijft wel een risico bestaan dat de hoeveelheid besmettingen weer oploopt en de situatie van maart zich herhaalt.

 

Missie & visie

Trustworthy wil het leven van de boerenbevolking verbeteren. Ze zien dat de oudere boeren niet de energie, middelen en kennis hebben om hun cacaoplantages te bewerken met efficiënte en duurzame landbouwtechnieken. Door diensten te verlenen aan deze boeren kunnen de oprichters de kennis die ze hebben opgedaan tijdens hun opleiding in praktijk brengen en verspreiden in de regio. Ze waren deelnemers van een uitgebreid opleidingsprogramma van Solidaridad in Ghana om de nieuwe generatie cacaoboeren en -ondernemers voor te bereiden op de toekomst.

 

Impact

Door de lening kan Trustworthy meerjarige samenwerkingsovereenkomsten met cacaoboeren aangaan voor het onderhoud van de cacaoplantages. Door op lange termijn de plantage te onderhouden, kan Trustworthy het effect van de goede landbouwtechnieken maximaliseren en ervoor zorgen dat de plantages tot drie keer zoveel opbrengen. Na de oogst betalen de boeren een deel van de winst aan Trustworthy. Doordat de boeren veel kosten besparen op arbeid en benodigdheden zoals kunstmest, verdienen ze uiteindelijk meer aan hun plantage. Dat betekent dat de voedselzekerheid verbetert en de kans groter is dat hun kinderen op school kunnen blijven.

 

De drie nieuwe banen die door deze lening ontstaan gaan naar jongeren in de omgeving die nu moeilijk aan werk komen en vaak onder de armoedegrens leven. De meeste jongeren trekken naar de stad om daar werk te zoeken, maar komen dan veelal bedrogen uit. Een goede baan bij een cacaobedrijf biedt ze toekomstperspectief op het platteland.

 

Management team


Michael Dogbey (29 jaar) en Stephen Akpatsu (30 jaar) werken actief voor het bedrijf. Hun vrouwelijke partner, Henreita Obodai (27 jaar), is momenteel met zwangerschapsverlof. Alle drie hebben ze de junior high school afgemaakt en zijn ze in 2018 afgestudeerd aan de Business Academy van het MASO-programma. Solidaridad, één van de oprichters van PlusPlus, organiseerde deze opleidingen voor jongeren in de cacao-sector. Ze leerden om de cacaoteelt professioneel aan te pakken met moderne en duurzame landbouwtechnieken. Bijna 14.000 jongeren (waarvan 6000 vrouwen) zijn samen 4500 boerderijen en bedrijven zijn gestart. Trustworthy is één van de meest succesvolle bedrijven uit dit project.

 

Zie ook de pagina: www.plusplus.nl/cacao-ondernemers

BedrijfsnaamTrustworthy GH
DirecteurMichael Dogbe
Opgericht2019-01-01
LocatieOld Papaase, Bia West District, Ghana
SectorAgrarisch
Omzet€6.811
Werknemers7

De impact van dit project

  • Met deze investering worden 3 banen gecreëerd
  • Met deze lening worden 118 mensen bereikt

Over de investering

TypeImpact
OndernemerTrustworthy GH
Leenbedrag€10.000
Rente op jaarbasis0,00%
Looptijd24 maanden
Terugbetaaltermijnen6 maanden
ValutaEUR
Algemene voorwaardenBekijk

Over Trustworthy GH

Totale bezittingen€14.068
Omzet€6.811
Eigen Vermogen / Totaal vermogen60,00%
Liquiditeit210,00%

Over de risico's

Lees meer over de risico's.

Wij lenen al uit aan Trustworthy: meer cacaoboeren bereiken

Trees van den Hoogen
Jan de Wit
rits dijkstra
Jos Schreur
Eric Gubbels
+ nog
38
investeerders