Vergunning

ECSP Vergunning

AgriCrowd B.V. (met merknaam PlusPlus) is voor 100% eigendom van Hands-on BV (met merknaam Lendahand) en valt als zodanig onder de European Crowdfunding Service Provider (ECSP) vergunning die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 11 augustus 2022 aan Hands-on BV is verstrekt. Tot die datum maakte Hands-on BV voor haar activiteiten gebruik van de MiFID II vergunning, waarbij PlusPlus fungeerde als verbonden agent. Die structuur is door de verstrekking van de nieuwe ECSP vergunning komen te vervallen.

Juridische structuur

Om investeringen via de PlusPlus website mogelijk te maken, worden er obligaties uitgegeven aan de crowd. De investee die de obligaties uitgeeft wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Dit zijn ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden die dus zélf direct als uitgevende instelling kapitaal ophalen via het PlusPlus platform.

De uitgegeven obligaties worden door Hands-on BV, de juridische eigenaar van PlusPlus, bewaard in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als Wge-conform bewaarde financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van PlusPlus en van Lendahand en als zodanig worden beschermd. De verkregen obligaties vallen daardoor altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus of Lendahand.

Investeringsproces

Voordat ondernemers toegang krijgen tot de PlusPlus website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de PlusPlus toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen, waaronder acceptatie van de voorwaarden voor het gebruik van het PlusPlus platform.

Investeerders kunnen op de website één of meerdere projecten (proposities) selecteren waaraan zij financiering willen verstrekken door middel van de aankoop van obligaties van 50 euro per stuk. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project (de propositie) voldoende inschrijvers heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de koopovereenkomst. Ook accepteren zij de algemene voorwaarden van de betaaldienstverlener waarmee PlusPlus werkt. Zodra de propositie volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en worden de obligaties uitgegeven aan de investeerders die zich door middel van een betaling hebben ingeschreven voor de betreffende propositie.

Scheiding van gelden

De ECSP vergunning vereist dat de operationele activiteiten van PlusPlus (het onderhouden van de website, het contracteren van lokale partners, juridische vraagstukken etc.) strikt gescheiden zijn van financiële transacties (betalingen die verricht worden via de website). PlusPlus werkt daarom via Lendahand samen met Intersolve EGI: een Nederlandse financiële instelling die is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Om deze financiële dienstverlening te mogen aanbieden, moet Intersolve EGI voldoen aan de geldende financiële wet- en regelgeving. Zij staat daarom onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en beschikt over een vergunning als Elektronische geldinstelling (en daarmee tevens de vergunning als Betaalinstelling). Het geld dat je investeert in een project komt tot het moment dat het project is volgestort, op een afgeschermde en beveiligde bankrekening bij Intersolve te staan. PlusPlus heeft op geen enkele wijze toegang tot deze gelden. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt jouw geld overgemaakt naar de ondernemer in kwestie.