Risico's

Ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden lopen allerlei risico’s. Klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur of een onvoorspelbare politieke situatie kunnen het werk flink beïnvloeden. In het ergste geval kan een ondernemer waarin je investeert failliet gaan. Lees je daarom goed in over de risico’s die investeren via PlusPlus met zich meebrengt.

Stel je voor...

Je bent een ondernemer en leent geld om koffiebonen te kopen, branden en malen. Je huurt de benodigde faciliteiten en doet aanbetalingen bij boeren. Vervolgens komt er een hittegolf, die de koffieoogst van de boeren grotendeels verwoest. Daar gaat je investering!

Als de ondernemer waarin je investeert failliet gaat, is de kans reëel dat je (een groot deel van) je geld niet terugkrijgt. PlusPlus probeert de risico’s op allerlei manieren te beperken.

Spreid je risico’s

AgriCrowd B.V. (met merknaam PlusPlus) is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld als verbonden agent van beleggingsonderneming Hands-on B.V. (met merknaam Lendahand). Dat betekent dat je investeert via een betrouwbare en goed gereguleerde partij. Desondanks zijn er risico’s verbonden aan de investeringen.

De AFM adviseert je nadrukkelijk om niet meer dan 10% van je vrij belegbaar vermogen te investeren via crowdfunding. Ook spreiding van gelden over verschillende projecten en crowdfunding websites wordt sterk aanbevolen.

Dit kan er mis gaan

Investeren in kleine en middelgrote bedrijven in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden is erg risicovol in vergelijking met andere investeringen. Mede daardoor is het voor dit soort bedrijven lastig om een lening te krijgen bij een gewone bank. Daarom bestaat PlusPlus: deze bedrijven zorgen voor banen en voedselzekerheid op plekken waar dat hard nodig is.

De risico’s ontstaan door drie factoren:

  1. Het zijn bedrijven in ontwikkelingslanden, wat over het algemeen meer risico’s heeft dan investeren in Westerse landen.
  2. Bedrijven die actief zijn in de agrarische sector en voedselketen zijn afhankelijk van allerlei specifieke risico’s die je als ondernemer niet kunt beïnvloeden. Zoals het weer of plagen van ongedierte.
  3. Het zijn vaak relatief jonge bedrijven die meer risicovol zijn dan meer volwassen bedrijven

Daarnaast zijn er nog een aantal algemene risico’s waar onze lokale ondernemers mee te maken kunnen krijgen:

Risicobeperking

PlusPlus probeert de risico’s op diverse manieren te beperken. Dit doen we onder andere door:

  1. Ter plekke een vinger aan de pols te houden. De lokale kantoren van Solidaridad, Cordaid en Truvalu bezoeken de bedrijven, bieden begeleiding en geven trainingen.
  2. Uitgebreid due diligence onderzoek naar de verwachte kasstromen van de ondernemer. PlusPlus laat altijd zelf een boekenonderzoek uitvoeren bij een aanvraag voor financiering. Om daarnaast meer inzicht te geven in een investering vatten we onze analyse samen in een investeringsoverzicht dat bij elk project op onze site gepubliceerd wordt. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als hulpmiddel voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Leningen worden halfjaarlijks afgelost. Het kan ook gebeuren dat je al een deel van je investering terug hebt gekregen en dat er daarná nog problemen ontstaan. Als PlusPlus ziet dat een bedrijf moeilijkheden heeft, zullen we in actie komen om te zien hoe we het tij kunnen keren of de risico’s voor jou als investeerder kunnen beperken.