Veelgestelde vragen

Vragen + antwoorden + meer
Alles wat je wilt weten over PlusPlus

Investeren

Wat verstaan we onder investeren bij PlusPlus?

Als wij op deze website spreken over investeren, bedoelen we een renteloze lening aan een onderneming in de agrarische of voedselsector in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Het gaat daarbij dus om een lening zónder financieel rendement maar mét een hoog sociaal en maatschappelijk rendement.

Wat kost investeren via PlusPlus?

Ook al heten we PlusPlus, we tellen niets bij je investeringsbedrag op. Er zijn dus nergens extra kosten aan verbonden.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

Je hebt de keuze uit iDeal of creditcard (VISA en Mastercard)

Wat geef ik aan de Belastingdienst door

Het bedrag dat je totaal in een kalenderjaar investeert, hoort in box drie. Net als je spaargeld en beleggingen. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke uitleners met een bv. Vul het uitstaande bedrag in onder ‘Bankrekeningen en overige bezittingen’ en kies daarna voor ‘Uitgeleend geld en andere vorderingen.’ Het is niet verplicht om een rekeningnummer in te vullen. Wel vraagt de Belastingdienst om een omschrijving. ‘Uitstaand vermogen crowdfundingplatform PlusPlus’ is voldoende. Vanaf eind 2020 zal PlusPlus uitstaande gelden automatisch doorgeven aan de belastingdienst en staat het dus vooringevuld. Dit kan alleen als we over je BSN nummer beschikken.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan investeren via PlusPlus?

Minimum

Je kunt al investeren vanaf 50 euro. Elk hoger bedrag dat je wilt uitlenen, is vervolgens een veelvoud van 50. Jouw account moet wel even gevalideerd worden door onze betaaldienstverlener voordat je kunt investeren. Dat gebeurt meteen nadat je jouw account compleet hebt gemaakt.

Maximum

Houd voor je totale investeringsbedrag rekening met de richtlijn van de AFM: de maximale totale investering per persoon bedraagt 80.000 euro. PlusPlus raadt aan slechts een verantwoord deel van het totale vermogen voor crowdfunding in te zetten. Het advies van de AFM luidt: maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen. Dit is al het geld dat jouw eigendom is én dat je de komende drie tot vijf jaar niet nodig hebt, minus je schulden. Daarnaast raden wij ten zeerste af om met geleend geld te investeren.

Kan ik ook investeren vanuit mijn BV?

Ja. Op het moment dat je een account aanmaakt op de website, kun je kiezen uit 'Particulier' en 'Zakelijk'. Als je voor een zakelijk account kiest, dien je een KvK uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) en de identificatiedocumenten van aandeelhouders met meer dan 25% belang te uploaden.

Krijg ik ook een contract als ik heb uitgeleend?

De juridische bepalingen voor jouw investering zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende project. Deze voorwaarden zijn altijd in te zien op de verschillende projectpagina's. In jouw Mijn PlusPlus omgeving kun je bovendien bij elk project een pdf downloaden met een overzicht van de door jou verstrekte leningen. Je kunt deze pdf ook per e-mail ontvangen. Ga daarvoor naar Instellingen in Mijn PlusPlus.

Wat als er niet voldoende geld beschikbaar komt voor een project?

Stel, een crowdfunding project op de website wordt niet volledig gefinancierd binnen de termijn van 60 dagen. In dat geval krijg jij het volledige bedrag dat je hebt geïnvesteerd weer teruggestort op je rekening. Tot die tijd staat het veilig op een derdengeldenrekening. (wallet)

Langzaam lopende leningen promoten wij altijd extra.

Wie is de tegenpartij als ik een directe investering doe?

Bij PlusPlus investeer je direct in een lokale ondernemer. Juridisch gezien is de ondernemer die je hebt geselecteerd dus de tegenpartij.

Hoe ziet het investeringsproces eruit?

Op de website kun je één of meerdere projecten selecteren waaraan je een lening wilt verstrekken vanaf 50 euro. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project voldoende investeerders heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de koopovereenkomst. Ook accepteren zij de algemene voorwaarden van de betaaldienstverlener waarmee PlusPlus werkt. Zodra het project volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en treedt de overeenkomst tussen de investeerder en leningnemer in werking.

Wat is het risico van een investering via PlusPlus?

Investeren in kleine en middelgrote bedrijven in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden brengt altijd het risico met zich mee dat een lening niet terug kan worden betaald. PlusPlus probeert dit risico te beperken door zorgvuldige selectie van onze ondernemers. Mocht een lening onverhoopt toch niet volledig kunnen worden terugbetaald, dan kunnen investeerders een deel van hun geld terugvragen via onze compensatieregeling. Het is altijd verstandig je goed te verdiepen in de risico’s voordat je een investering doet. Lees meer op de risicopagina of de antwoorden op de veelgestelde vragen over risico’s.

Vanuit welke landen kan ik via PlusPlus investeren in projecten?

Je kan bij PlusPlus investeren vanuit alle landen in de Europese Unie plus Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de investeerder zelf om te voldoen aan de juridische voorwaarden van het land van waaruit je investeert.

In welke valuta kan ik investeren?

Uitsluitend in euro. Je betaalt in euro en wordt terugbetaald in euro. De risico’s op wisselkoersschommelingen worden afgedekt door onze lokale ondernemers.

Kan ik een investering ook annuleren?

Ja. Als je de investering ongedaan wilt maken, dien je dat binnen 24 uur na het ontvangen van de bevestigingsmail kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@plusplus.nl. Het geld zal vervolgens op jouw betaalrekening worden gezet. Je kunt dan zelf kiezen of je het daar laat staan of dat het (binnen 24 uur) overgemaakt moet worden naar jouw bankrekening.

Terugbetalingen

Waarom krijg ik geen rente?

Als we rente uit zouden keren aan investeerders, betekent dit dat de kosten hoger worden voor de ondernemers. Het doel van PlusPlus is juist om betaalbare leningen te bieden en samen te zorgen voor banen en voedselzekerheid.

PlusPlus rekent afgelopen jaar gemiddeld 5,7% eenmalige vergoeding, wat een stuk lager is dan wat de meeste financierders vragen. Van deze vergoeding wordt helft gebruikt om de onkosten van PlusPlus te dekken. De andere helft gaat naar een apart fonds, dat we opbouwen om eventuele verliezen uit te kunnen terugbetalen.Wanneer een ondernemer de lening niet kan terugbetalen, kunnen investeerders aanspraak maken op dit fonds en een deel van de lening terugkrijgen.

Hoe komt het geld weer terug op mijn eigen bankrekening?

Iedereen die investeert via PlusPlus, krijgt een wallet bij de door de AFM gereguleerde betaaldienstverlener Intersolve. Op de wallet wordt jouw geld veilig opgeslagen in de periode tot de start van een project of tot het moment waarop je je geld terug claimt. Via Mijn PlusPlus heb je toegang tot jouw wallet. Als de ondernemer jou terugbetaalt, komt dit geld aanvankelijk op jouw wallet te staan. Vervolgens kun je ervoor kiezen om dit bedrag opnieuw te investeren vanaf de wallet. Je kunt het ook laten overmaken naar jouw bankrekening. Dat gebeurt dan binnen 24 uur nadat de terugbetaling op de wallet is gezet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De terugbetaalinstelling vind je hier.

Wat zijn de looptijden van de investeringen?

De periode waarvoor je een lening aangaat varieert per project. De looptijden bedragen 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden. Bij elk afzonderlijk project staat aangegeven hoe lang de looptijd van de betreffende investering is.

Kan een lening ook vervroegd worden afgelost door een ondernemer?

Ja, dat kan. In sommige gevallen kan de ondernemer ervoor kiezen om de lening vervroegd af te lossen, bijvoorbeeld als het bedrijf harder groeit dan verwacht en de resterende lening niet meer nodig is.

Indien een lening vervroegd wordt afgelost, krijg je het openstaande bedrag eerder terug.

Vervroegd aflossen is altijd mogelijk. Ook gedurende de eerste 12 maanden van de looptijd van de lening.

Wanneer ontvang ik mijn terugbetalingen?

Je ontvangt terugbetalingen op jouw derdengeldenrekening (wallet) halverwege de maand, ná de maand dat de ondernemer de terugbetaling heeft voldaan. Voorbeeld: terugbetalingen die betrekking hebben op de periode tot en met september, kun je rond 15 oktober op jouw wallet verwachten.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Je kunt jouw rekeningnummer zelf wijzigen via jouw Account pagina in Mijn PlusPlus. Bij bankgegevens klik je op 'Wijzig rekeningnummer'. Vervolgens kun je een kopie uploaden van een afschrift met het nieuwe rekeningnummer, of je kiest ervoor vanaf jouw rekening 1 cent over te maken naar jouw betaalrekening bij Intersolve. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de wijziging.

Risico's en veiligheid

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

Bij PlusPlus investeer je direct in bedrijven in de agrarische sector en voedselketen. Dat betekent dat het risico bestaat dat het bedrijf de lening niet volledig kan terugbetalen. PlusPlus probeert dit risico te beperken door zorgvuldige selectie van onze ondernemers. Mocht een lening onverhoopt toch niet volledig kunnen worden terugbetaald, dan kunnen investeerders een deel van hun geld terugvragenvia onze compensatieregeling. Het is altijd verstandig je goed te verdiepen in de risico’s voordat je een investering doet. Want elk bedrijf is anders en de risico’s dus ook. Lees meer op de risicopagina of de antwoorden op de veelgestelde vragen over risico’s.

Wat doet PlusPlus om de risico's te minimaliseren?

Voordat ondernemers toegang krijgen tot de PlusPlus website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de PlusPlus toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen. PlusPlus probeert de risico’s op diverse manieren te beperken. Dit doen we onder andere door:

 1. Ter plekke een vinger aan de pols te houden. De lokale kantoren van Solidaridad, Cordaid en Truvalu bezoeken de bedrijven, bieden begeleiding en geven trainingen.
 2. Due diligence onderzoek naar de verwachte kasstromen van de ondernemer. PlusPlus laat altijd zelf een boekenonderzoek uitvoeren bij een aanvraag voor financiering. Om daarnaast meer inzicht te geven in een investering vatten we onze analyse samen in een investeringsoverzicht dat bij elk project op onze site gepubliceerd wordt. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als hulpmiddel voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.
 3. Het inrichten van een compensatiefonds dat eventuele verliezen van investeerders gedeeltelijk kan afdekken.

Meer informatie op onze risicopagina.

Geeft PlusPlus garantie over het uitgeleende geld?

Doorgaans niet. Bij een directe investering in een lokale ondernemer draagt deze ondernemer zelf zorg voor de terugbetaling. Als de lokale ondernemer om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent. Om deze reden selecteert PlusPlus uitsluitend financieel gezonde lokale partners die aan strenge criteria voldoen.

PlusPlus heeft een compensatiefonds opgezet voor haar investeerders. Als een lokale ondernemer de lening niet volledig kan terugbetalen, dan kun je als investeerder een verzoek indienen bij dit Fonds. Het Fonds compenseert na beoordeling van de aanvraag tot maximaal 50% van jouw inleg.

Heeft PlusPlus een AFM-vergunning en/of ontheffing?

AgriCrowd B.V. (met merknaam PlusPlus) is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld als verbonden agent van de beleggingsonderneming Hands-on B.V. (met merknaam Lendahand). Lendahand heeft sinds september 2016 een AFM-vergunning als Beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft). Het plaatsen van orders op de PlusPlus website is daarmee een door de AFM gereguleerde activiteit. Als verbonden agent treedt PlusPus op onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van Lendahand (en moet zij ook zelf voldoen aan de regels van de Wft). Daarnaast heeft de AFM aan Lendahand op grond van artikel 4:3, vierde lid Wft een ontheffing verleend voor het bemiddelen in opvorderbare gelden.

Waarom staat bij de projecten een waarschuwing over beleggen buiten AFM-toezicht?

Voor de specifieke projecten (proposities) is het niet verplicht om een prospectus op te stellen. Dat komt omdat de uitgevende instellingen waarmee wordt samengewerkt, gebruik maken van een vrijstelling die geldt tot EUR 5 miljoen per uitgevende instelling per jaar. Hierom wordt er bij de aanbiedingen op de website een waarschuwingsbalk getoond. In plaats van een prospectus is het wel verplicht een soort mini-prospectus, het Informatie Document, te publiceren. Dit Informatie Document wordt ook aan de AFM toegezonden, maar wordt door de AFM niet inhoudelijk beoordeeld.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata zijn alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Zijn mijn investeringen veilig?

Ja. We werken samen met Intersolve EGI: een erkende Nederlandse financiële instelling. Intersolve is gespecialiseerd in het afwikkelen van betalingsverkeer en elektronisch geld. Intersolve voldoet aan de geldende financiële wet-en regelgeving en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook heeft Intersolve een vergunning als Elektronische geldinstelling. Het geld dat je investeert komt op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan totdat het project volledig is gefinancierd. PlusPlus heeft hier op geen enkele wijze toegang toe. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie.

Waarom gaan mijn investeringen via Intersolve EGI?

PlusPlus maakt als verbonden agent gebruik van de AFM-vergunning voor de beleggingsonderneming van Lendahand. Deze vergunning vereist dat operationele activiteiten die wij zelf verrichten, zoals het onderhoud van de website, strikt gescheiden zijn van financiële transacties. Intersolve EGI verzorgt daarom de afhandeling van het betaalverkeer. Deze samenwerking biedt meer zekerheid voor jou. Jouw inleg komt namelijk direct op een afgeschermde betaalrekening te staan.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (euro-lokale valuta) ligt bij de lokale ondernemer. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug. Dit valutarisico is natuurlijk niet fijn voor de lokale ondernemer. PlusPlus is met meerdere partijen in gesprek om hiervoor betaalbare oplossingen mogelijk te maken.

Wat gebeurt er als PlusPlus failliet gaat?

De door jou verkregen obligaties (bewijs van uitgeleend geld) kwalificeren als financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van AgriCrowd BV (met als merknaam PlusPlus) en worden conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge) bewaard en als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen daarom altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus.

Op het moment dat PlusPlus failliet gaat, zijn er per direct geen transacties meer mogelijk tussen onze website en Intersolve EGI. Deze partij, die onze transacties afhandelt, maakt het geld dat op jouw persoonlijke betaalrekening staat over naar je bankrekening. In samenspraak met een curator handelt Intersolve alle betalingen af, tot de laatste terugbetaling van het laatste project.

PlusPlus maakt deel uit van het beleggerscompensatiestelsel (BCS). Deze regeling heeft tot doel om personen en kleine ondernemingen die, op grond van een beleggingsdienst, geld hebben toevertrouwd aan een vergunninghoudende financiële instelling, te compenseren indien de betreffende financiële onderneming niet in staat is om te voldoen aan haar verplichtingen (met name als de door investeerders verkregen obligaties niet correct worden bijgehouden in het Wge depot). Het BCS garandeert een bedrag van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling.

Wat gebeurt er als een lokale ondernemer failliet gaat?

Wanneer een lokale ondernemer om wat voor reden dan ook failliet gaat, dan is de kans groot dat je een deel van je investering(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal PlusPlus proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn. PlusPlus beschikt over een compensatiefonds om een deel van de verliezen aan investeerders uit te betalen.

Als een ondernemer moeite heeft om je terug te betalen, is het niet mogelijk om direct maatregelen tegen hem of haar te nemen. Om risico’s te spreiden, raden we je aan om te kiezen voor projecten van verschillende ondernemers.

Hoe werkt het compensatiefonds voor investeerders?

Het compensatiefonds wordt beheerd door de stichting PlusPlus Capital Preservation Foundation.

Als de ondernemer waarin je geïnvesteerd hebt, niet (geheel) terug kan betalen, krijg je daar via e-mail persoonlijk bericht over. Vervolgens kun je een aanvraag indienen bij het compensatiefonds. Je kunt alleen aanspraak maken op een compensatie uit het fonds, als het bedrijf waarin je hebt geïnvesteerd meer dan 50% van de lening niet kan terugbetalen. Als een bedrijf meer dan de helft wél kan betalen, keert het fonds niet uit. Er zijn ook andere minimumvoorwaarden waaraan voldaan moet worden, bijvoorbeeld dat het fonds op het moment van aanvragen over voldoende dekkingsgraad beschikt. De minimumvoorwaarden voor uitkering zijn opgenomen in de statuten van het fonds. Het bestuur van het fonds bepaalt vervolgens of compensatie van een deel van je lening wordt uitgekeerd of niet.

Het compensatiefonds wordt mogelijk gemaakt door financiers die geloven in de impact die de ondernemers op PlusPlus kunnen realiseren, zoals de Postcode Loterij.

Ondernemers die een lening aanvragen

Welke ondernemers worden via PlusPlus gefinancierd?

De bedrijven die via PlusPlus worden gefinancierd hebben de volgende kenmerken:

 1. Ze werken in de agrarische of voedselsector in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
 2. Het zijn midden- en kleinbedrijven met maximaal 100 medewerkers
 3. Ze hebben allemaal het potentieel om te groeien en innoveren met aandacht voor mens en milieu.

PlusPlus vindt het belangrijk om ondernemers te steunen die deze risico’s nemen. Daarom creëren we een beweging van investeerders die begrijpen hoe belangrijk banen en voedselzekerheid zijn. Juist op deze plekken. Vaak ondersteunen we de ondernemers niet alleen op financieel vlak, maar ook met trainingen en advies. Zo realiseren we duurzame groei.

Waarom gaan de ondernemers niet naar de bank of een microkredietinstelling?

Bedrijven in de landbouw en voedselsector maken een wereld van verschil in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ze bestrijden armoede en voedseltekorten in vele landen. Toch heeft een grote groep van deze bedrijven moeite lokaal betaalbare financiering te vinden. Voor microkredietinstellingen zijn deze ondernemers te groot. Voor lokale banken zijn ze te klein of risicovol. Het bedrijf is te jong, heeft onvoldoende onderpand of klimaatrisico’s zijn van invloed op oogsten. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Hierdoor krijgen ze geen lening of alleen een lening tegen een torenhoge en onbetaalbare rente. Met jouw investering kunnen ze hun goedlopend bedrijf verder opbouwen en innoveren. Een bedrijf dat zorgt voor nieuwe banen, meer voedsel en een betere kwaliteit van leven.

Kan ik via PlusPlus ook direct investeren in kleinschalige boeren?

Nee, alleen indirect. Wél lenen we geld uit aan agrarische en voedsel ondernemers wanneer zij groot genoeg zijn om een lening van meer dan 10.000 euro aan te gaan. Denk hierbij aan groepen boeren die samen geld lenen, coöperaties die als bedrijf zijn opgebouwd en veel producten of aankoop van gewassen op krediet faciliteren aan kleinschalige boeren. Daarmee zijn deze boeren onder andere in staat meer zaden te kopen of gewassen te verkopen. Op deze manier kunnen we indirect veel kleinschalige boeren van financiering voorzien die individueel meestal niet de draagkracht hebben een lening van meer dan 10.000 euro aan te gaan.

Aan welke voorwaarden moeten onze leningnemers voldoen?

Onze lokale ondernemers worden eerst onderworpen aan een professionele screening. In ieder geval komen de volgende criteria uitgebreid aan bod tijdens de aanvraag:

 1. De aanvrager dient te beschikken over 'moreel karakter': staat de ondernemer goed bekend in de regio waarin hij/zij werkzaam is, worden premies en belasting netjes betaald, staat hij niet bekend als wanbetaler.
 2. De aanvrager dient met de betreffende organisatie minimaal 1 jaar inkomsten te hebben en met een duidelijk lange termijn plan zijn bestaansrecht kunnen aantonen.
 3. De aanvrager moet kunnen laten zien dat er vanuit de jaarlijkse verlies en winstrekening voldoende cash is om aan de terugbetalingsverplichting te kunnen voldoen.
 4. De aanvrager moet een duidelijk plan kunnen overleggen waarin (naast onderbouwing voor de lening) de volgende punten zijn opgenomen: creatie van werkgelegenheid, veiligheid werkomgeving medewerkers, invulling 'fair trade' beleid, milieubewustzijn en de positieve impact op de omgeving van de organisatie.
 5. De aanvrager heeft geen significante betalingsachterstand bij andere instanties/overheidsorganisaties.
 6. De aanvrager houdt een duidelijke financiële administratie bij.
 7. De aanvrager heeft een bankrekening.

Waar moeten agrarische coöperaties aan voldoen voor een lening?

Zij moeten dezelfde sociale missie hebben. Ook dienen coöperaties en ondernemingen een trackrecord te hebben. Ze moeten dus bewijzen dat ze eerder met succes agrarische ondernemers hebben gefinancierd. We kijken naar de portefeuille, de aanwezige buffers en het aandelenkapitaal om eventuele tegenvallers op te vangen. Ook vinden we het belangrijk hoe de coöperatie is georganiseerd en dat de investering in verhouding staat tot de totale balans.

Bekijk alle projecten

Hoeveel rente betalen de ondernemers?

Wij houden het graag betaalbaar. Gemiddeld betalen onze ondernemers 8% per jaar in euro aan fee’s en rente. Vaak komen agrarische ondernemers niet in aanmerking voor een financiering bij banken of microkredietinstellingen. De eisen zijn dan ook torenhoog. Ze rekenen doorgaans 15 tot 50% én vragen 110% onderpand. Ondernemers wenden zich bij gebrek aan opties bij banken en microkredietinstellingen met regelmaat tot woekeraars, die gerust meer dan 100% rente per jaar vragen.

De rente die de agrarische en voedselondernemers aan PlusPlus bij ons betalen is laag in vergelijking tot het risico. Daarmee onderstrepen we onze missie. Want met betaalbare financiering kunnen onze ondernemers groeien en innoveren. En dat betekent meer banen en voedselvoorziening: 1 +1 = 3!

Impact

Wat is de impact van PlusPlus?

PlusPlus geeft ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika direct toegang tot betaalbare leningen. Daarmee kunnen ze hun bedrijf laten groeien en verduurzamen. En juist deze bedrijven zijn een belangrijke motor voor voedselproductie en werkgelegenheid voor zowel vrouwen en mannen. Op deze manier draagt PlusPlus direct bij aan voedselproductie en voedselverwerking voor de lokale en internationale markt, het creëren van lokale banen en verbeterde inkomens voor werknemers en kleinschalige boeren. Daarmee dragen we indirect bij aan voedselzekerheid, duurzaamheid, betere leefomstandigheden van werknemers en kleinschalige boeren en armoedebestrijding.

Door kennisdeling en partnerschappen op lokaal en internationaal niveau wil PlusPlus bijdragen aan een duurzame verandering van het systeem. Door het goede voorbeeld te geven willen we zowel lokale banken als andere financiële instellingen bewegen om betaalbare financiële producten te ontwikkelen voor bedrijven in de agrarische sector en voedselketen.

In relatie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties draagt PlusPlus actief bij:

 • SDG 2 Geen honger
 • SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Daarnaast raakt ons werk ook de volgende doelen:

 • SDG 1 Geen armoede
 • SDG 5 Gendergelijkheid
 • SDG 10 Ongelijkheid verminderen
 • SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Hoe meten wij onze impact?

PlusPlus heeft als sociale onderneming primair een maatschappelijke missie. Impact first! Wij willen vóór alles een maatschappelijk probleem oplossen. Daarvoor is het meten van onze maatschappelijke impact cruciaal. Daardoor weten we of onze aanpak succesvol is, en of we wellicht bij moeten sturen. Dit doen we aan de hand van meetbare indicatoren die gerelateerd zijn aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We zullen onze ondernemers zesmaandelijks monitoren tijdens de looptijd van de lening. Maar ook na de lening om meer inzicht te krijgen in de langere termijn effecten van ons werk. Dit doen we direct en via de lokale landenkantoren van de medeoprichters Solidaridad, ICCO (nu onderdeel van Cordaid) en Truvalu.

Hoe rapporteren wij over onze impact?

Transparantie over de resultaten van PlusPlus, zowel over wat goed gaat en wat nog beter kan, staat hoog in het vaandel. Dat zullen we doen met data, ondersteunende en inspirerende verhalen over onze ondernemers en blogs van experts. We doen dit via onze website, tweemaandelijkse nieuwsbrief, social media kanalen en een jaarlijks impact rapport. PlusPlus bestaat nog niet zo lang. Zodra we de eerste resultaten beschikbaar hebben, zullen we hierover communiceren.

Welke partners ondersteunen PlusPlus?

Om de maatschappelijke doelstellingen van PlusPlus te realiseren werken we samen met een groeiend netwerk van partners. Op dit moment ondersteunen de volgende partners ons werk:

 • P4G, oftewel het Partnership for Green Growth & the Global Goals 2030, ondersteunt wereldwijd innovatieve oplossingen voor duurzame groei. In 2019 zijn wij geselecteerd als een van de zeven partners. P4G draagt bij aan de opbouw en groei van ons platform.
 • De Nationale Postcode Loterij zorgt voor een buffer in het compensatiefonds. Dat maakt investeren bij PlusPlus wat minder risicovol. Een fijn idee, toch?
Creëer impact

PlusPlus

In welke landen is PlusPlus actief?

PlusPlus investeert in agrarische ondernemers in Afrika, Azië en Latijns Amerika. We zijn actief in landen waar Solidaridad, Cordaid of Truvalu werken. In veel landen beschikken we over een kantoor en een uitgebreid lokaal netwerk. We zijn daardoor goed op de hoogte van de lokale markt en ontwikkelingen. Bekijk onze projectpagina voor alle landen waar PlusPlus actief is.

Wat onderscheidt PlusPlus?

PlusPlus is hét Europese crowdfundingplatform dat direct investeert in ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden. De ondernemingen zijn te groot om in aanmerking te komen voor microkrediet en te klein om aan de torenhoge eisen van banken te voldoen. Voor deze groep bedrijven was nog niet eerder een oplossing voor betaalbare financiering via crowdfunding beschikbaar.

PlusPlus is bovendien een uniek initiatief van crowdfundingplatform Lendahand, de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties Solidaridad en ICCO (nu onderdeel van Cordaid) en de sociale onderneming Truvalu. Vanuit hun wereldwijde programma’s komen Solidaridad, Cordaid en Truvalu in contact met bedrijven die een positieve impact hebben op de voedselproductie, werkgelegenheid en armoedebestrijding in hun omgeving. PlusPlus biedt een oplossing aan deze bedrijven voor het gebrek aan toegang tot financiering. De initiatiefnemers kunnen via hun wereldwijde kantoren direct contact houden met de ondernemers, ook ná het verstrekken van de de lening. Dat vergroot de slaagkans en draagt eraan bij dat deze bedrijven groeien en verduurzamen.

Benieuwd naar onze agrarische ondernemers?

Bekijk alle projecten

Hoe ziet het verdienmodel van PlusPlus eruit?

De ondernemer betaalt een lage en betaalbare rente van 8%. Dit is de fee die PlusPlus ontvangt. Wij zetten alles op alles om in de toekomst onze totale kosten te dekken met een fee van 4% per jaar. Daarvoor moeten we eerst opschalen. Dat zit zo. Er zit nog veel tijd in het selecteren van de juiste ondernemers, de administratie ordenen, de investeringen monitoren en de terugbetalingen soepel laten verlopen. In de toekomst willen we dit proces verder gaan automatiseren waardoor we kosten besparen. Daarmee zou dan ook de rente voor ondernemers omlaag kunnen. Om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en positieve impact te maken, zal PlusPlus moeten opschalen. En dat kan alleen met een duurzame business case. Daarom zal de helft van de fee worden ingezet om de operationele kosten van ons crowdfunding platform te dekken. De andere helft is discretionair en kan door het bestuur van PlusPlus worden ingezet waar het het hardst nodig is. Bijvoorbeeld voor de training van lokale ondernemers of het compensatiefonds voor investeerders.

Wat is de juridische structuur van PlusPlus?

Om investeringen via het PlusPlus platform mogelijk te maken, worden er obligaties uitgegeven aan de crowd. De investee die de obligaties uitgeeft wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Dit zijn ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden die dus zélf direct als uitgevende instelling kapitaal ophalen via het PlusPlus platform.

De uitgegeven obligaties worden door Lendahand, de aan PlusPlus gelieerde beleggingsonderneming, bewaard in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als financiële instrumenten, worden bewaard conform de Wet giraal effectenverkeer, zijn afgescheiden van het vermogen van PlusPlus en Lendahand en zijn daardoor beschermd. De verkregen obligaties vallen altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus of Lendahand.

Wat is het beloningsbeleid van PlusPlus?

PlusPlus heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beleid geldt voor alle medewerkers van PlusPlus en is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan relaties en/of ten aanzien van de soliditeit van PlusPlus.

Beloning

PlusPlus keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse loon uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. Wij werken niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat PlusPlus een relatief kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld, ook is er (nog) geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de Compliance Officer.

Aanpassen beleid

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van de investeerders. Hierbij wordt bekeken welke vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Klachten

Wat als ik een klacht heb?

 • Mail info@plusplus.nl of bel 030-2270059. We reageren binnen een werkdag op je mail. Je leest direct wat onze eventuele vervolgstappen zijn. Als we contact met je opnemen, gebruiken we het e-mailadres dat bij ons bekend is.
 • Klachten bewaren we in een digitaal archief.
 • We beoordelen je klacht naar Nederlands recht en in overeenstemming met de algemene voorwaarden.
 • PlusPlus is als verbonden agent van Lendahand (dat een AFM vergunning als beleggingsonderneming heeft), aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Mocht jouw klacht onverhoopt niet worden opgelost door PlusPlus, dan kun je contact opnemen met KiFiD. Het advies dat zij vervolgens geven, is bindend.

Het aanmaken of opzeggen van een account

Waarom maak ik een PlusPlus account aan bij Lendahand?

PlusPlus maakt gebruik van de technologie van crowdfundingplatform Lendahand. Bij het aanmaken van een account wordt gebruik gemaakt van de OAuth van Lendahand. OAuth is een open standaard voor autorisatie waarmee je toegang geeft tot je persoonsgegevens zonder je gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven. Door OAuth te gebruiken kun je met één account zowel bij Lendahand als bij PlusPlus inloggen.
In ons privacybeleid staat beschreven hoe PlusPlus omgaat met persoonsgegevens.

Waarom moet ik een identiteitsbewijs verstrekken?

Vanwege de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (WWFT).

Welke documenten heb ik nodig voor het aanmaken van een account?

In geval van een persoonlijk account:

Identificatiedocument (ID)
Het ID dient een duidelijke kopie van paspoort, EU identiteitskaart of EU rijbewijs te zijn, waarop alle persoonsgegevens volledig lees- en zichtbaar zijn (ook het BSN nummer)

In geval van een zakelijk account:

1. Identificatiedocumenten mede-eigenaren
In het geval van een BV is voor elke persoon met meer dan 25% belang een paspoort of identiteitskaart nodig In het geval van een vereniging of stichting is van alle bestuurders een paspoort of identiteitskaart nodig

2. Uittreksel Kamer van Koophandel
Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden

Kan ik ook investeren met een Lendahand account?

Ja. PlusPlus maakt gebruik van hetzelfde technologisch platform als Lendahand. Het platform maakt gebruik van OAuth. Dit is een open standaard voor autorisatie waarmee je toegang geeft tot je privégegevens zonder je gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven. Door OAuth te gebruiken kun je met één account zowel bij Lendahand als bij PlusPlus kunnen inloggen.

Kan ik ook investeren zonder account?

Nee, maar je kan wel altijd doneren. Je hoeft je dan niet te registreren, maar maakt je bijdrage over naar onze stichting PlusPlus Foundation. De stichting leent het bedrag doorlopend voor je uit aan ondernemers op PlusPlus.nl. Na terugbetaling door de ondernemer wordt de donatie door de stichting opnieuw uitgeleend, steeds maar weer. Wil je meer weten over doneren aan PlusPlus, neem dan contact op met info@plusplus.nl. Of maak je donatie direct over naar NL35ABNA0886658888 op naam van PlusPlus Foundation, ‘t Goylaan 15, 3525 AA Utrecht.

Kan ik ook doneren aan PlusPlus?

Ja dat kan. Donaties aan PlusPlus worden beheerd door onze stichting, PlusPlus Foundation, die deze doorlopend uitleent aan ondernemers op PlusPlus.nl. Na terugbetaling door de ondernemer leent de stichting het bedrag opnieuw uit aan een andere ondernemer, telkens weer. Wil je meer weten over doneren aan PlusPlus, neem dan contact op met info@plusplus.nl. Of maak je donatie direct over naar NL35ABNA0886658888 op naam van PlusPlus Foundation, ‘t Goylaan 15, 3525 AA Utrecht.

Hoe kan ik opzeggen?

Als je om wat voor reden dan ook niet meer wilt investeren via PlusPlus en dus wilt opzeggen, kun je een mail sturen naar info@plusplus.nl. Na de laatste terugbetaling op jouw bankrekening zal jouw account dan door ons worden gedeactiveerd.