Veelgestelde vragen

Vragen + antwoorden + meer
Alles wat je wilt weten over PlusPlus

Investeren

Wat verstaan we onder investeren bij PlusPlus?

Als wij op deze website spreken over investeren, bedoelen we een renteloze lening aan een onderneming in de agrarische of voedselsector in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Het gaat daarbij dus om een lening zónder financieel rendement maar mét een hoog sociaal en maatschappelijk rendement. Op de website gebruiken we de woorden investeren en uitlenen door elkaar.

Wat kost investeren via PlusPlus?

Ook al heten we PlusPlus, we tellen niets bij je investeringsbedrag op. Er zijn dus nergens extra kosten aan verbonden.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

Je hebt de keuze uit iDeal of Sepa Direct Debit (eenmalige afschrijving). Ook kun je rechtstreeks geld overmaken van jouw bankrekening naar jouw eigen wallet. Medio 2023 hopen we ook creditcard aan te kunnen bieden.

Wat geef ik aan de Belastingdienst door

Het bedrag dat je totaal in een kalenderjaar investeert, hoort in box drie. Net als je spaargeld en beleggingen. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke uitleners met een bv. Vul het uitstaande bedrag in onder ‘Bankrekeningen en overige bezittingen’ en kies daarna voor ‘Uitgeleend geld en andere vorderingen.’ Het is niet verplicht om een rekeningnummer in te vullen. Wel vraagt de Belastingdienst om een omschrijving. ‘Uitstaand vermogen crowdfundingplatform PlusPlus’ is voldoende.

Wat is het minimale en maximale bedrag dat ik kan investeren via PlusPlus?

Minimum

Je kunt al investeren vanaf 50 euro. Elk hoger bedrag dat je wilt uitlenen, is vervolgens een veelvoud van 50. Jouw account moet wel eerst gevalideerd worden door onze betaaldienstverlener voordat je kunt investeren. Dat gebeurt meteen nadat je jouw account compleet hebt gemaakt.

Maximum

Het advies van de AFM luidt: investeer maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen in crowdfunding (en verdeel over meerdere websites). Dit is al het geld dat jouw eigendom is én dat je de komende drie tot vijf jaar niet nodig hebt, minus je schulden. Daarnaast raden wij ten zeerste af om met geleend geld te investeren.

Kan ik ook investeren vanuit mijn BV?

Ja. Op het moment dat je een account aanmaakt op de website, kun je kiezen uit 'Particulier' en 'Zakelijk'. Als je voor een zakelijk account kiest, dien je een KvK nummer te verstrekken en de identificatiedocumenten van aandeelhouders met meer dan 25% belang te uploaden.

Krijg ik ook een contract als ik heb uitgeleend?

De juridische bepalingen voor jouw investering zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het betreffende project. Deze voorwaarden zijn altijd in te zien op de verschillende projectpagina's. In jouw Mijn PlusPlus omgeving kun je bovendien bij elk project een pdf downloaden met een overzicht van de door jou verstrekte leningen. Je kunt deze pdf ook per e-mail ontvangen. Ga daarvoor naar Instellingen in Mijn PlusPlus.

Wat als er niet voldoende geld beschikbaar komt voor een project?

Stel, een crowdfunding project op de website wordt niet volledig gefinancierd binnen de termijn van 60 dagen. In dat geval krijg jij het volledige bedrag dat je hebt geïnvesteerd weer teruggestort op je rekening. Tot die tijd staat het veilig op een derdengeldenrekening.

Wie is de tegenpartij als ik een directe investering doe?

Bij PlusPlus investeer je direct in een lokale ondernemer. Juridisch gezien is de ondernemer die je hebt geselecteerd dus de tegenpartij.

Hoe ziet het investeringsproces eruit?

Op de website kun je één of meerdere projecten selecteren waaraan je een lening wilt verstrekken vanaf 50 euro. Nadat een betaling van een investeerder succesvol is verwerkt, komt de koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het project voldoende investeerders heeft. Investeerders accepteren de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de koopovereenkomst. Ook accepteren zij de algemene voorwaarden van de betaaldienstverlener waarmee PlusPlus werkt. Zodra het project volledig is gefinancierd, is aan de opschortende voorwaarde voldaan en treedt de overeenkomst tussen de investeerder en leningnemer in werking.

Wat is het risico van een investering via PlusPlus?

Investeren in kleine en middelgrote bedrijven in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden brengt altijd het risico met zich mee dat een lening niet terug kan worden betaald. PlusPlus probeert dit risico te beperken door zorgvuldige selectie van onze ondernemers. Het is altijd verstandig je goed te verdiepen in de risico’s voordat je een investering doet. Lees meer op de risicopagina of de antwoorden op de veelgestelde vragen over risico’s.

Vanuit welke landen kan ik via PlusPlus investeren in projecten?

In principe vanuit alle landen, het gaat erom dat je een EU nationaliteit hebt (inclusief Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein). Daarnaast dien je te beschikken over een IBAN rekening.

Let op: het is de verantwoordelijkheid van de investeerder zelf om te voldoen aan de juridische voorwaarden van het land van waaruit je investeert.

In welke valuta kan ik investeren?

Uitsluitend in euro. Je betaalt in euro en wordt terugbetaald in euro. De risico’s op wisselkoersschommelingen worden afgedekt door onze lokale ondernemers.

Kan ik een investering ook annuleren?

Ja. Als je de investering ongedaan wilt maken, dien je dat binnen 4 dagen (96 uur) na het ontvangen van de bevestigingsmail kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het geld zal vervolgens op jouw wallet worden gezet. Je kunt dan zelf kiezen of je het daar laat staan of dat het (binnen 24 uur) overgemaakt moet worden naar jouw bankrekening.

Terugbetalingen

Waarom krijg ik geen rente?

PlusPlus positioneert zich meer als alternatief voor doneren, en minder als alternatief voor duurzaam beleggen (waarbij de investeerder naast sociale impact ook een bepaald financieel rendement verwacht). Het gaat er bij PlusPlus om de rente voor de ondernemer tot een absoluut minimum te beperken. Op die manier krijgen ook kleine (agri) bedrijven toegang tot betaalbare financiering, aangezien ze bij een lokale financiële instelling vaak niet terecht kunnen. Het bedrijf is bijvoorbeeld nog jong, heeft onvoldoende onderpand of klimaatrisico’s zijn van invloed op de oogsten. Hierdoor krijgen ze geen lening of alleen een lening tegen een torenhoge en onbetaalbare rente. Door geen rente uit te keren aan investeerders, kunnen we garanderen dat we echt het goedkoopste alternatief zijn. PlusPlus rekende afgelopen jaar een gemiddelde (eenmalige) vergoeding van 5.7%, wat veel lager is dan wat de meeste geldverstrekkers vragen. Deze vergoeding wordt gebruikt om de onkosten van PlusPlus te dekken.

Hoe komt het geld weer terug op mijn eigen bankrekening?

Iedereen die uitleent via PlusPlus, krijgt een wallet bij onze door de DNB (De Nederlandse Bank) gereguleerde betaaldienstverlener Intersolve. Op de wallet wordt jouw geld veilig bewaard in de periode tot de start van een project. Via Mijn PlusPlus heb je toegang tot jouw wallet. Als de ondernemer jou terugbetaalt, komt dit geld aanvankelijk op jouw wallet te staan. Vervolgens kun je ervoor kiezen om dit bedrag opnieuw te investeren vanaf de wallet. Je kunt het ook laten overmaken naar jouw bankrekening. Dat gebeurt dan binnen 24 uur nadat de terugbetaling op de wallet is gezet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De terugbetaalinstelling vind je hier.

Wat zijn de looptijden van de investeringen?

De periode waarvoor je een lening verstrekt varieert per project. De looptijden bedragen 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 of 48 maanden. Bij elk afzonderlijk project staat aangegeven hoe lang de looptijd van de betreffende lening is.

Kan een lening ook vervroegd worden afgelost door een ondernemer?

Ja, dat kan. In sommige gevallen kan de ondernemer ervoor kiezen om de lening vervroegd af te lossen, bijvoorbeeld als het bedrijf harder groeit dan verwacht en de resterende lening niet meer nodig is.

Wanneer ontvang ik mijn terugbetalingen?

Je ontvangt terugbetalingen op jouw wallet binnen 2 weken nadat de ondernemer de terugbetaling heeft voldaan. Voorbeeld: terugbetalingen die betrekking hebben op de periode tot en met september, kun je rond 15 oktober op jouw wallet verwachten.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Je kunt jouw rekeningnummer zelf wijzigen via jouw Account pagina in Mijn PlusPlus. Bij bankgegevens klik je op 'Wijzig rekeningnummer'. Vervolgens kun je een kopie uploaden van een afschrift met het nieuwe rekeningnummer, of je kiest ervoor vanaf jouw rekening 1 cent over te maken naar jouw wallet bij Intersolve. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van de wijziging.

Risico's en veiligheid

Wat zijn de risico's als ik geld investeer?

Bij PlusPlus investeer je direct in bedrijven in de agrarische sector en voedselketen. Dat betekent dat het risico bestaat dat het bedrijf de lening niet volledig kan terugbetalen. PlusPlus probeert dit risico te beperken door zorgvuldige selectie van onze ondernemers. Het is altijd verstandig je goed te verdiepen in de risico’s voordat je een investering doet. Want elk bedrijf is anders en de risico’s dus ook. Lees meer op de risicopagina of de antwoorden op de veelgestelde vragen over risico’s. Ook vind je bij elk project een KIIS, een document met veel (financiële) informatie over het bedrijf.

Wat doet PlusPlus om de risico's te minimaliseren?

Voordat ondernemers toegang krijgen tot de PlusPlus website om projecten beschikbaar te stellen, zullen zij aan de PlusPlus toegangs- en kwaliteitseisen moeten voldoen. PlusPlus probeert de risico’s op diverse manieren te beperken. Dit doen we onder andere door:

 1. Ter plekke een vinger aan de pols te houden. De lokale kantoren van onze partners Solidaridad, Cordaid en Truvalu bezoeken de bedrijven, bieden begeleiding en geven trainingen.
 2. Due diligence onderzoek naar de verwachte kasstromen van de ondernemer. PlusPlus laat altijd zelf een boekenonderzoek uitvoeren bij een aanvraag voor financiering. Om daarnaast meer inzicht te geven in een investering vatten we onze analyse samen in een investeringsoverzicht dat bij elk project op onze site gepubliceerd wordt. De analyse geeft echter geen volledig beeld en dient vooral als hulpmiddel voor je eigen beoordeling en conclusie. Let dus op dat deze analyse geen beleggingsadvies betreft.

Meer informatie op onze risicopagina.

Geeft PlusPlus garantie over het uitgeleende geld?

Nee. Bij een directe investering in een lokale ondernemer draagt deze ondernemer zelf zorg voor de terugbetaling. Als de lokale ondernemer om wat voor reden dan ook niet in staat is het geld terug te betalen, bestaat de kans dat je (een deel van) het geld kwijt bent.

Heeft PlusPlus een vergunning?

AgriCrowd B.V. (met merknaam PlusPlus) is voor 100% eigendom van Hands-on BV (met merknaam Lendahand) en valt als zodanig onder de European Crowdfunding Service Provider (ECSP) vergunning die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 11 augustus 2022 aan Hands-on BV is verstrekt. Tot die datum maakte Hands-on BV voor haar activiteiten gebruik van de MiFID II vergunning, waarbij PlusPlus fungeerde als verbonden agent. Die structuur is door de verstrekking van de nieuwe ECSP vergunning komen te vervallen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij houden ons aan strenge veiligheidseisen als het gaat om jouw persoons- en betalingsgegevens. Alle gevoelige data verstuur je via een versleutelde verbinding (https).

Data wordt vervolgens encrypted opgeslagen in een afgeschermde faciliteit die door AWS wordt aangeboden (S3). AWS is wereldwijd de grootste aanbieder van hosting en S3 is wereldwijd de grootste dienst voor het opslaan van bestanden. Klantdata zijn alleen toegankelijk via persoonsgebonden accounts, met beveiligde verbinding en multi-factor authenticatie.

Meer informatie vind je in ons Privacybeleid.

Waarom gaan mijn investeringen via Intersolve EGI?

Op basis van de ECSP vergunning zijn wij verplicht om met een betaaldienstverlener te werken. Intersolve is gespecialiseerd in het afwikkelen van betalingsverkeer en elektronisch geld. Intersolve voldoet aan de geldende financiële wet-en regelgeving en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Het geld dat je investeert komt op een afgeschermde en beveiligde bankrekening te staan totdat het project volledig is gefinancierd. PlusPlus heeft hier op geen enkele wijze toegang toe. Zodra het betreffende project is volgestort, wordt het geld overgemaakt naar de leningnemer in kwestie. Mocht het project niet volraken binnen de gestelde termijn, dan wordt jouw geld weer teruggestort op jouw eigen wallet.

Wat gebeurt er als de waarde van de lokale munteenheid daalt?

Het risico voor veranderingen in de wisselkoers (euro-lokale valuta) ligt bij de lokale ondernemer. Als je investeert in euro's, ontvang je ook weer euro's terug.

Wat gebeurt er als PlusPlus failliet gaat?

De door jou verkregen obligaties (bewijs van uitgeleend geld) kwalificeren als financiële instrumenten die afgescheiden zijn van het vermogen van AgriCrowd BV (met als merknaam PlusPlus) en worden conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge) bewaard en als zodanig beschermd. De betreffende obligaties vallen daarom altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus.

Op het moment dat PlusPlus failliet gaat, zijn er per direct geen transacties meer mogelijk tussen onze website en Intersolve EGI. Deze partij, die onze transacties afhandelt, maakt het geld dat op jouw persoonlijke betaalrekening staat over naar je wallet. In samenspraak met een curator handelt Intersolve alle betalingen af, tot de laatste terugbetaling van het laatste project.

Wat gebeurt er als een lokale ondernemer failliet gaat?

Wanneer een lokale ondernemer om wat voor reden dan ook failliet gaat, dan is de kans groot dat je een deel van je investering(en) niet terugkrijgt. Uiteraard zal PlusPlus proberen uitstaande gelden terug te halen, maar de slaagkans zal in dergelijke situaties beperkt zijn.

Als een ondernemer moeite heeft om je terug te betalen, is het niet mogelijk om direct maatregelen tegen hem of haar te nemen. Om risico’s te spreiden, raden we je aan om te kiezen voor projecten van verschillende ondernemers.

Ondernemers die een lening aanvragen

Welke ondernemers worden via PlusPlus gefinancierd?

De bedrijven die via PlusPlus worden gefinancierd hebben de volgende kenmerken:

 1. Ze werken in de agrarische of voedselsector in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
 2. Het zijn midden- en kleinbedrijven met maximaal 100 medewerkers
 3. Ze hebben allemaal het potentieel om te groeien en innoveren met aandacht voor mens en milieu.

PlusPlus vindt het belangrijk om ondernemers te steunen die deze risico’s nemen. Daarom creëren we een beweging van investeerders die begrijpen hoe belangrijk banen en voedselzekerheid zijn. Juist op deze plekken. Vaak ondersteunen we de ondernemers niet alleen op financieel vlak, maar ook met trainingen en advies. Zo realiseren we duurzame groei.

Waarom gaan de ondernemers niet naar de bank of een microkredietinstelling?

Bedrijven in de landbouw en voedselsector maken een wereld van verschil in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ze bestrijden armoede en voedseltekorten in vele landen. Toch heeft een grote groep van deze bedrijven moeite lokaal betaalbare financiering te vinden. Voor microkredietinstellingen zijn deze ondernemers te groot. Voor lokale banken zijn ze te klein of risicovol. Het bedrijf is te jong, heeft onvoldoende onderpand of klimaatrisico’s zijn van invloed op oogsten. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Hierdoor krijgen ze geen lening of alleen een lening tegen een torenhoge en onbetaalbare rente. Met jouw investering kunnen ze hun bedrijf verder uitbouwen en innoveren. Een bedrijf dat zorgt voor nieuwe banen, meer voedsel en een betere kwaliteit van leven.

Aan welke voorwaarden moeten onze leningnemers voldoen?

Onze lokale ondernemers worden eerst onderworpen aan een professionele screening. In ieder geval komen de volgende criteria uitgebreid aan bod tijdens de aanvraag:

 1. De aanvrager dient te beschikken over 'moreel karakter': staat de ondernemer goed bekend in de regio waarin hij/zij werkzaam is, worden premies en belasting netjes betaald, staat hij niet bekend als wanbetaler.
 2. De aanvrager dient met de betreffende organisatie minimaal 1 jaar inkomsten te hebben en met een duidelijk lange termijn plan zijn bestaansrecht kunnen aantonen.
 3. De aanvrager moet kunnen laten zien dat er vanuit de jaarlijkse verlies en winstrekening voldoende cash is om aan de terugbetalingsverplichting te kunnen voldoen.
 4. De aanvrager moet een duidelijk plan kunnen overleggen waarin (naast onderbouwing voor de lening) de volgende punten zijn opgenomen: creatie van werkgelegenheid, veiligheid werkomgeving medewerkers, invulling 'fair trade' beleid, milieubewustzijn en de positieve impact op de omgeving van de organisatie.
 5. De aanvrager heeft geen significante betalingsachterstand bij andere instanties/overheidsorganisaties.
 6. De aanvrager houdt een duidelijke financiële administratie bij.
 7. De aanvrager heeft een bankrekening.

Hoeveel rente betalen de ondernemers?

Wij houden het graag betaalbaar. Gemiddeld betalen ondernemers 5,7% per jaar in euro aan fee’s en rente aan ons. Vaak komen agrarische ondernemers niet in aanmerking voor een financiering bij banken of microkredietinstellingen. De eisen van dergelijke partijen zijn doorgaans dan ook niet realistisch. Ze rekenen tot wel 50% rente én vragen 110% onderpand. Ondernemers wenden zich bij gebrek aan opties bij banken en microkredietinstellingen met regelmaat tot woekeraars, die gerust meer dan 100% rente per jaar vragen.

De rente die de agrarische ondernemers aan PlusPlus betalen is laag in vergelijking tot het risico. Daarmee onderstrepen we onze missie. Want met betaalbare financiering kunnen onze ondernemers groeien en innoveren. En dat betekent meer banen en voedselvoorziening: 1 +1 = 3!

Impact

Wat is de impact van PlusPlus?

PlusPlus geeft ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika direct toegang tot betaalbare leningen. Daarmee kunnen ze hun bedrijf laten groeien en verduurzamen. En juist deze bedrijven zijn een belangrijke motor voor voedselproductie en werkgelegenheid voor zowel vrouwen en mannen. Op deze manier draagt PlusPlus direct bij aan voedselproductie en voedselverwerking voor de lokale en internationale markt, het creëren van lokale banen en verbeterde inkomens voor werknemers en kleinschalige boeren. Daarmee dragen we indirect bij aan voedselzekerheid, duurzaamheid, betere leefomstandigheden van werknemers en kleinschalige boeren en armoedebestrijding.

Door kennisdeling en partnerschappen op lokaal en internationaal niveau wil PlusPlus bijdragen aan een duurzame verandering van het systeem. Door het goede voorbeeld te geven willen we zowel lokale banken als andere financiële instellingen bewegen om betaalbare financiële producten te ontwikkelen voor bedrijven in de agrarische sector en voedselketen.

In relatie tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties draagt PlusPlus actief bij:

 • SDG 2 Geen honger
 • SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Daarnaast raakt ons werk ook de volgende doelen:

 • SDG 1 Geen armoede
 • SDG 5 Gendergelijkheid
 • SDG 10 Ongelijkheid verminderen
 • SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Hoe meten wij onze impact?

PlusPlus heeft als sociale onderneming primair een maatschappelijke missie. Impact first! Wij willen vóór alles een maatschappelijk probleem oplossen. Daarvoor is het meten van onze maatschappelijke impact cruciaal. Daardoor weten we of onze aanpak succesvol is, en of we wellicht bij moeten sturen. Dit doen we aan de hand van meetbare indicatoren die gerelateerd zijn aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. We zullen onze ondernemers zesmaandelijks monitoren tijdens de looptijd van de lening. Maar ook na de lening om meer inzicht te krijgen in de langere termijn effecten van ons werk. Dit doen we direct en via de lokale landenkantoren van de medeoprichters Solidaridad, ICCO (nu onderdeel van Cordaid) en Truvalu.

Hoe rapporteren wij over onze impact?

Transparantie over de resultaten van PlusPlus, zowel over wat goed gaat en wat nog beter kan, staat hoog in het vaandel. Dat zullen we doen met data, ondersteunende en inspirerende verhalen over onze ondernemers en blogs van experts. We doen dit via onze website, nieuwsbrief, mails en socialmediakanalen.

Welke partners ondersteunen PlusPlus?

Om de maatschappelijke doelstellingen van PlusPlus te realiseren werken we samen met een groeiend netwerk van partners. Op dit moment ondersteunen de volgende partners ons werk:

 • P4G, oftewel het Partnership for Green Growth & the Global Goals 2030, ondersteunt wereldwijd innovatieve oplossingen voor duurzame groei. In 2019 zijn wij geselecteerd als een van de zeven partners. P4G draagt bij aan de opbouw en groei van ons platform.
 • Ook de Nationale Postcode Loterij heeft bijgedragen aan de oprichting van PlusPlus.
Creëer impact

PlusPlus

In welke landen is PlusPlus actief?

PlusPlus investeert in agrarische ondernemers in Afrika, Azië en Latijns Amerika. We zijn actief in landen waar onze partners Solidaridad, Cordaid of Truvalu werken. In veel landen beschikken ze over een kantoor en een uitgebreid lokaal netwerk. We zijn daardoor goed op de hoogte van de lokale markt en ontwikkelingen. Bekijk onze projectpagina voor alle landen waar PlusPlus actief is.

Wat onderscheidt PlusPlus?

PlusPlus is hét Europese crowdfundingplatform dat direct investeert in ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden. De ondernemingen zijn te groot om in aanmerking te komen voor microkrediet en te klein om aan de hoge eisen van banken te voldoen. Voor deze groep bedrijven was nog niet eerder een oplossing voor betaalbare financiering via crowdfunding beschikbaar.

Benieuwd naar onze agrarische ondernemers?

Bekijk alle projecten

Hoe ziet het verdienmodel van PlusPlus eruit?

De ondernemer betaalt een lage en eenmalige fee van gemiddeld 5,7%. Dit is de fee die PlusPlus ontvangt. Met deze fee probeert PlusPlus alle (operationele) kosten te dekken.

Wat is de juridische structuur van PlusPlus?

Om investeringen via het PlusPlus platform mogelijk te maken, worden er obligaties uitgegeven aan de crowd. De investee die de obligaties uitgeeft wordt ‘uitgevende instelling’ genoemd. Dit zijn ondernemers in de agrarische sector en voedselketen in ontwikkelingslanden die dus zélf direct als uitgevende instelling kapitaal ophalen via het PlusPlus platform.

De uitgegeven obligaties worden door Lendahand, de eigenaar van PlusPlus, bewaard in een zogenoemd verzameldepot. Deze stukken kwalificeren als financiële instrumenten, worden bewaard conform de Wet giraal effectenverkeer, zijn afgescheiden van het vermogen van PlusPlus en Lendahand en zijn daardoor beschermd. De verkregen obligaties vallen altijd buiten een eventueel faillissement van PlusPlus of Lendahand.

Wat is het beloningsbeleid van PlusPlus?

PlusPlus heeft een beloningsbeleid op basis van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Het beleid geldt voor alle medewerkers van PlusPlus en is erop gericht dat beloningen van medewerkers geen onwenselijke risico’s of gedrag opleveren ten aanzien van de specifieke dienstverlening aan relaties en/of ten aanzien van de soliditeit van PlusPlus.

Beloning

PlusPlus keert aan alle medewerkers een vaste maandelijkse loon uit die niet afhankelijk is van doelstellingen. Wij werken niet met gegarandeerde variabele beloningen.

Besluitvorming inzake het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie. Doordat PlusPlus een relatief kleine onderneming is wordt er geen remuneratiecommissie ingesteld, ook is er (nog) geen Raad van Commissarissen. Om die reden wordt het beloningsbeleid afgestemd met de Compliance Officer.

Aanpassen beleid

Minimaal jaarlijks wordt het beloningsbeleid opnieuw bekeken om te zien of het beleid voldoet aan de eisen van de directie, de geldende wet- en regelgeving en de belangen van de investeerders. Hierbij wordt bekeken welke vormen van beloning onwenselijk gedrag kunnen stimuleren en hoe het beloningsbeleid voorziet in passende maatregelen. Indien noodzakelijk kan de beoordeling vaker worden gedaan.

Klachten

Wat als ik een klacht heb?

Gebruik voor het indienen van jouw klacht onderstaand klachtenformulier van PlusPlus-eigenaar Lendahand en stuur deze per e-mail naar [email protected]. Binnen 5 werkdagen wordt een eerste reactie op de klacht gegeven en in de reactie wordt aangegeven wat eventuele vervolgstappen zullen zijn. Lendahand zal zich vervolgens maximaal inspannen het ontevreden gevoel zo snel mogelijk weg te nemen. Alle communicatie tussen Lendahand en een investeerder die een klacht indient, zal plaatsvinden via het bij haar bekende e-mailadres, tenzij anders is bepaald. Klachten worden altijd opgeslagen in een digitaal archief, zodat deze te allen tijde reproduceerbaar zijn. Klachten worden beoordeeld naar Nederlands recht en in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Het indienen van een klacht en het oplossen ervan is uiteraard kosteloos voor de betreffende uitlener. Lendahand is als vergunninghoudende onderneming aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Mocht jouw klacht onverhoopt niet worden opgelost door Lendahand, dan kun je contact opnemen met KiFiD. Het advies dat zij vervolgens geven, is bindend. Hieronder kun je het formulier downloaden. Het betreft een standaardformulier dat voor crowdfunding platformen met een ECSP vergunning vereist is.

Download het klachtenformulier.

Klachtenformulier

Het aanmaken of opzeggen van een account

Waarom maak ik een PlusPlus account aan bij Lendahand?

PlusPlus maakt gebruik van de technologie van crowdfundingplatform Lendahand. Bij het aanmaken van een account wordt gebruik gemaakt van de OAuth van Lendahand. OAuth is een open standaard voor autorisatie waarmee je toegang geeft tot je persoonsgegevens zonder je gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven. Door OAuth te gebruiken kun je met één account zowel bij Lendahand als bij PlusPlus inloggen.
In ons privacybeleid staat beschreven hoe PlusPlus omgaat met persoonsgegevens.

Waarom moet ik een identiteitsbewijs verstrekken?

Vanwege de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft).

Welke documenten heb ik nodig voor het aanmaken van een account?

In geval van een persoonlijk account:

Identificatiedocument (ID)
Het ID dient een duidelijke kopie van paspoort, EU identiteitskaart of EU rijbewijs te zijn, waarop alle persoonsgegevens volledig lees- en zichtbaar zijn (ook het BSN nummer). Het BSN nummer wordt echter niet opgeslagen.

In geval van een zakelijk account:

1. Identificatiedocumenten mede-eigenaren
In het geval van een BV is voor elke persoon met meer dan 25% belang een paspoort of identiteitskaart nodig In het geval van een vereniging of stichting is van alle bestuurders een paspoort of identiteitskaart nodig

2. Uittreksel Kamer van Koophandel of alleen het KvK nummer.
Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden

Kan ik ook investeren met een Lendahand account?

Ja. PlusPlus maakt gebruik van hetzelfde technologisch platform als Lendahand. Het platform maakt gebruik van OAuth. Dit is een open standaard voor autorisatie waarmee je toegang geeft tot je privégegevens zonder je gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven. Door OAuth te gebruiken kun je met één account zowel bij Lendahand als bij PlusPlus kunnen inloggen.

Hoe kan ik opzeggen?

Als je om wat voor reden dan ook niet meer wilt investeren via PlusPlus en dus wilt opzeggen, kun je een mail sturen naar [email protected]. Na de laatste terugbetaling op jouw bankrekening zal jouw account dan door ons worden gedeactiveerd.