Nieuws

Innovatief project op PlusPlus verdubbelt oogsten

Interview met Benjamin Njenga - mede oprichter van Apollo Agriculture

Voor bijna vijftien miljoen Kenianen is het niet vanzelfsprekend om iedere dag voldoende te eten te hebben. Vooral kleinschalige boeren in plattelandsgebieden leven continu onder dreiging van te weinig voedsel. Eén van de redenen is de lage opbrengst van hun land. De boeren hebben geen toegang tot financiering om te investeren in technieken en materialen om hun oogsten te verbeteren. Apollo Agriculture brengt hier verandering in. Oprichter Benjamin Njenga vertelt ons hoe.

 

Een jeugd op de boerderij

Benjamin groeide op op het platteland en heeft de problemen van kleinschalige boeren zelf ervaren. "Mijn moeder was een kleinschalige boer. Ze werkte met zaden van lage kwaliteit en gebruikte geen kunstmest. Ieder jaar viel onze oogst tegen. Het was moeilijk voor haar om mijn schoolgeld op te brengen. Als ze toegang had gehad tot financiering, was alles anders geweest. Dan had ze kunnen investeren in bijvoorbeeld betere zaden en productiemiddelen. Vanaf jongs af aan wilde ik hier een oplossing voor verzinnen."

Meer dan de helft van de Keniaanse kinderen maakt de middelbare school niet af. Ook Benjamin was gedwongen een jaar te stoppen doordat het dat jaar niet haalbaar was om zijn schoolgeld te betalen. Dankzij een beurs van de overheid kon hij verder leren en uiteindelijk studeerde hij af aan hoog aangeschreven universiteiten in Kenia. "Deze omweg had voorkomen kunnen worden als mijn moeder voldoende opbrengst had gehad op onze boerderij. Het is een veelvoorkomend probleem. Tegelijkertijd zie ik kansen voor bedrijven om bij te dragen aan de oplossing."

Benjamin specialiseerde zich in bedrijfskunde, landbouw en technologie. "Zo ontwikkelde ik de juiste achtergrond voor het leiden van een bedrijf dat technische oplossingen biedt voor de problemen van kleinschalige boeren." Het uiteindelijke idee voor Apollo ontstond tijdens een ontmoeting met de andere oprichters van Apollo.

 

Zo helpt Apollo kleinschalige boeren in Kenia

"Kleinschalige boeren worden gezien als arm, maar ze zijn rijk in grondgebied. Ze zijn in staat om een succesvol landbouwbedrijf te runnen, als ze maar de juiste ondersteuning krijgen," zegt Benjamin. De kleinschalige boeren die Apollo bereikt, bewerken een stuk grond ter grootte van gemiddeld een hectare. Ze beschikken meestal niet over moderne technieken en hebben geen toegang tot financiering om hierin te investeren. Daardoor zijn ze erg kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte en onvoorspelbare regens, wat door klimaatverandering steeds vaker voorkomt.

"We hebben berekend wat zij nodig hebben om hun productie te vergroten," vertelt Benjamin. "Zo helpen we ze in de overgang van zelfvoorzienend boeren naar een meer commerciële insteek. De boeren hebben nu toegang tot zaden, kunstmest en andere benodigdheden van hoge kwaliteit. Dit combineren we met de benodigde training om de opbrengst te vergroten. Als ze hun productie vergroten, komt er meer eten beschikbaar voor het gezin. Ze verkopen bovendien hun overschotten op de lokale markt, waardoor ze kunnen investeren in hun boerderij en kosten kunnen dekken als het schoolgeld van hun kinderen."

 

PlusPlus vergroot het bereik van Apollo

Benjamin is vastbesloten nog veel meer boeren te bereiken in Kenia. "Ons pakket is een lening aan de boeren. Na de oogst betalen ze ons terug. We hebben een product ontwikkeld waar boeren echt mee geholpen zijn. Sinds onze oprichting hebben we al meer dan 25.000 boeren bereikt en we willen blijven groeien."

"We vinden nieuwe klanten via radioreclames, vertegenwoordigers in dorpen en mond tot mondreclame. We inventariseren scherp welke kanalen het meest effectief zijn om nieuwe klanten te vinden en zetten daar meer op in. Bovendien beschikken we over een geautomatiseerd systeem om de boeren te registreren en begeleiden tot en met het moment van terugbetaling. Ze kunnen zich bijvoorbeeld via SMS opgeven en vervolgens wordt vanuit ons callcenter contact met ze opgenomen. Er is veel potentie om op te schalen."

Om te groeien heeft Apollo werkkapitaal nodig. "We moeten bijvoorbeeld vertegenwoordigers betalen die in de dorpen nieuwe boeren werven, onder andere met een voorschot op hun transportkosten. En we moeten de materialen inkopen voor de boeren."

 

Belangrijker dan ooit

Door de coronacrisis staan de boeren voor nog grotere uitdagingen en is Apollo's werk belangrijker dan ook. Ondanks de beperkingen kunnen de meeste werkzaamheden doorgaan. Apollo werkt met geautomatiseerde processen, waardoor ze klanten kunnen begeleiden van inschrijving tot levering met minimaal fysiek contact.  "Ook tijdens de corona-crisis zullen boeren blijven planten. Juist nu is het belangrijk om hen te blijven steunen. We willen niet dat deze gezondheidscrisis ook nog uitmondt in een voedselcrisis. Laten we er samen voor zorgen dat deze boeren kunnen blijven investeren. In hun grond en in de toekomst van hun familie."

video

Met een lening van 20.000 euro kan Apollo Agriculture 172 extra maisboeren bereiken. Ondersteun Apollo's missie door de financiering te verstrekken die nodig is om het bereik te vergroten.